TAIL architectuur & interieur

Curd Loosveldt studeerde in 1996 af aan het Sint-Lucas in Gent. Na enkele stages richtte hij in 2003 zijn eigen bureau op, TAIL architectuur en interieur. TAIL staat voor True Architecture Interior Life. Of, anders gezegd: een goede architectuur draagt bij tot een harmonieus innerlijk leven. Vanuit Lendelede houdt het team zich voornamelijk bezig met nieuwbouw en renovatieprojecten voor particuliere opdrachtgevers.

Informatie over TAIL architectuur & interieur


TAIL architectuur & interieur, exterieur, interieur, villa, modern, strak
TAIL architectuur & interieur, exterieur, interieur, villa, modern, strak
TAIL architectuur & interieur, exterieur, interieur, villa, modern, strak
TAIL architectuur & interieur, exterieur, interieur, villa, modern, strak
TAIL architectuur & interieur, exterieur, interieur, villa, modern, strak
TAIL architectuur & interieur, exterieur, interieur, villa, modern, strak
TAIL architectuur & interieur
TAIL architectuur & interieur
TAIL architectuur & interieur
TAIL architectuur & interieur
TAIL architectuur & interieur
TAIL architectuur & interieur
previous arrow
next arrow

Architectuur en interieur

Architectuur en interieur worden hier als één geheel aangepakt door een team van architecten en interieurspecialisten. Bijkomend werken ze samen met externe partners voor stabiliteit, energieprestatieregelgeving, veiligheidscoördinatie, ventilatieverslaggeving en milieuvergunningen.

Persoonlijke begeleiding

Curd Loosveldt en zijn team denken van binnenuit en leveren enkel projecten af waarin steeds een grote dosis vakantiegevoel aanwezig is. Er gaat bijzonder veel aandacht uit naar persoonlijke begeleiding. Een architect moet immers op verschillende domeinen een coach zijn voor zijn opdrachtgevers, zowel esthetisch en emotioneel als budgettair of puur praktisch op vlak van bouwproces en coördinatie.

Nazorg

Klanten worden ontvangen op het kantoor in een groene oase van rust, waarbij de nodige stalen en 3D projecties gepresenteerd kunnen worden. TAIL gaat steeds op zoek naar een optimale balans tussen persoonlijke wensen, omgeving, wetgeving, duurzaamheid, haalbaarheid en budget. Het bureau hanteert hiervoor een gestructureerde aanpak en een positieve instelling naar opdrachtgevers en bouwpartners toe. Ook de nazorg, die vaak over het hoofd wordt gezien, neemt bij hen een evidente en prominente plaats in.