macedonië, the art of living, natuurgevelsteen

  • Natuurgevelsteen
  • Zuideropgaande 46A
  • 7913 TN Hollandscheveld

Macedonië als bron van natuursteen | Natuurgevelsteen

Dat Natuurgevelsteen veel van hun materialen uit Noord-Macedonië haalt, komt omdat de oprichter van de onderneming, Thijs Zomer, een warme band heeft met dit land. Hij heeft daar al vele tientallen jaren via zijn ondernemingen in Nederland geheel belangeloos werkgelegenheidsprojecten opgestart en humanitaire hulp verleend. Dit deed hij in samenwerking met een goede vriend, Jan Zwiers, die daar “thans onze man” voor Natuurgevelsteen is. Het begon met het stimuleren van werkgelegenheid, omdat het land voornamelijk lage lonen kent. Het resultaat is het ontstaan van meerdere mooie, succesvolle en zelfstandige Macedonische ondernemingen. Hieronder lees je waarom het kiezen voor Natuurgevelsteen zoveel meer is dan alleen maar kiezen voor een mooie gevel…

macedonië, the art of living, natuurgevelsteen

Omarming van het concept

Thijs Zomer, die als ondernemer met verschillende ondernemingen vooral succesvol is in de Nederlandse deurenmarkt, beleeft de werkzaamheden van en voor Natuurgevelsteen als een hobby met als belangrijkste doelstelling werkgelegenheid te scheppen in NoordMacedonië. Ook vindt hij veel voldoening in het feit dat er met de vele honderden projecten die zijn gerealiseerd in Nederland vernieuwende architectuur is ontstaaen menig architect in Nederland het idee en concept van Natuurgevelsteen heeft omarmd

Warme band

Macedonië is een land ‘dichtbij’. 2150 km is de afstand tussen Utrecht en Hoofdstad Skopje, 20 uur rijden met de auto, op een vliegafstand van 3 uur. Economisch gezien is het land ver weg van WestEuropa. Het is een land waar de werkgelegenheid niet voor het oprapen ligt en het gemiddelde brutoloon per maand slechts €540,- bedraagt. Dit heeft enorme gevolgen voor het landveel en met name jonge bewoners ‘vluchten’ om een beter bestaan op te bouwen in het buitenland. Dat is een ramp voor de toekomst van het zo mooie land. Gelukkig weten steeds meer WestEuropese ondernemingen het land te vinden als productielocatie. Met Nederland is een warme band ontstaan. Er zijn in Macedonië veel bedrijven van Nederlandse ondernemers gesitueerdDeze ondernemingen zorgen niet alleen voor meer werkgelegenheid, maar hebben ook een belangrijke inbreng als het gaat om verbeteren van werkomstandigheden en het verhogen van de lonen.  

Natuursteen volgens Nederlands bouwnormen

Het produceren van Natuurgevelsteen is bewerkelijk. Alle bewerkingen die aan de materialen gedaan moeten worden, worden derhalve uitgevoerd in NoordMacedonië. De producten van Natuurgevelsteen worden dus verwerkingsklaar geleverd in Nederland. Het idee om Natuurgevelsteen te winnen en te produceren in NoordMacedonië is ontstaan tijdens een van de bezoeken van Thijs. Samen met steenspecialist Johan Plate kwam hij op het idee om steen te produceren op baksteenbreedte, zodat het product zonder technische aanpassing kan worden toegepast in de voor Nederland meest traditionele bouwmethode ‘bouwen met spouwen’. Om dit idee handen en voeten te geven werd er, zonder onderpand, geïnvesteerd in machines en werkmethoden die tot dan niet bekend waren in het land. Daarnaast werden door financiering met persoonlijke microkredieten mensen geholpen een bedrijf op te richten zonder dat de Nederlandse ondernemers er profijt van hadden.  

Extra werkgelegenheid

De steen die door Natuurgevelsteen uit Noord-Macedonie geïmporteerd wordt is afkomstig uit het gehele land. De steen wordt gewonnen in plaatselijke groeves; sommige hebben jaren stilgelegen. Gemiddeld hebben daar zo’n 25 tot 30 gezinnen dagelijks werk voor de Nederlandse markt. Daarnaast is een prettige bijkomstigheid dat er, door de start met Natuurgevelsteen, bedrijven zijn ontstaan die nu werkgelegenheid bieden aan meer dan 20 vaste medewerkers. Ook in eigen land is een markt ontwikkeld en export naar andere landen zorgt voor deze extra werkgelegenheid. Daarnaast zijn er ook uit de onderneming Natuurgevelsteen weer leuke activiteiten met Macedonië ontstaan. In 2016 werd met 20 ondernemers de BV Microdonia opgestart, die microkredieten en management ondersteuning verstrekt aan startende en groeiende Macedonische ondernemers. Ook de import van Macedonische kwaliteitswijn heeft handen en voeten gekregen en wordt vermarkt door www.danovino.nl. 

 

Tekst: Marlou Peters-Overkamp
Fotografie: Natuurgevelsteen

____

____

Meer projecten zien van Natuurgevelsteen?