Joachim Pevenage

Joachim Pevenage studeerde in 2002 af aan Sint-Lucas Gent. In 2005 richtte hij zijn eigen architectenbureau op. Hij vertaalt architectuur op maat in gebouwen die een weerspiegeling zijn van de gebruikers, en als een soort ‘maatpak’ fungeert voor de bewoners. Joachim Pevenage creëert architectuur met en in de tijd. Met andere woorden: het polyvalente van de woning als antwoord op het evolueren van de levensstijl van de bewoners.

Projecten van Joachim Pevenage

Informatie over Joachim Pevenage


Joachim-Pevenage
Joachim-Pevenage
Joachim-Pevenage
Joachim-Pevenage
Joachim-Pevenage
Joachim-Pevenage
previous arrow
next arrow

Hij creëert tevens architectuur met en in de omgeving. Zonder omgeving is geen architectuur mogelijk. Het gebouw moet volgens hem fungeren als bindmiddel tussen interieur en exterieur en een antwoord bieden op de omgeving die deel uitmaakt van een totaalarchitectuur. Bij al zijn ontwerpen streeft de architect naar eenvoud door continu het concept uit te zuiveren. En dit zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijkheid en functionaliteit. Of zoals Mies van der Rohe het formuleerde: ‘less is more’. Voor Joachim Pevenage steunt architectuur op de materialiteit van de constructie en het spel van licht en schaduw, als ultieme dragers van de beleving.