Hoe kun je fijnstof in huis minimaliseren?

Bij fijnstof denken we vooral aan de uitstoot van auto’s, industrie en veeteelt. Fijnstof wordt onderverdeeld in grootte en herkomst, zoals primaire en secundaire deeltjes. Verbranding en erosie zijn de grootste veroorzakers van fijnstof. Fijnstof in Nederland komt vooral vanuit het verkeer en de industrie, maar komt ook voor door uitstoot bij woningen. Een slechte luchtverversing kan schadelijk zijn voor je gezondheid. In dit artikel vertellen we hoe je fijnstof in huis kunt minimaliseren. Lees snel verder!

Fijnstof in woning

Fijnstof komt ook door uitstoot bij woningen veroorzaakt door open haarden, allesbranders, houtkachels, barbecues en sigarettenrook. Fijnstof in de woning wordt vooral bepaald door vochtproblemen. Een slechte luchtverversing leidt altijd tot een verhoogde concentratie. Het gebruik maken van houtverbrandingskachels of een open haard verhoogt de hoeveelheid. Ook bij het koken komt fijnstof vrij. Het is dus belangrijk om een goed afzuigsysteem bij het koken te gebruiken, en al helemaal als het een open keuken betreft.

Longklachten

Fijnstof is ongezond. Vast staat dat langdurige blootstelling schadelijk is voor de gezondheid. Het kan leiden tot chronische vermoeidheid, benauwdheid en infecties aan luchtwegen. Fijnstof kleiner dan 10 micrometer komt in de longen door inademing. Niet iedereen reageert hetzelfde waardoor de effecten lastig vast te stellen zijn. Bij kwetsbare groepen met luchtwegaandoeningen leidt een verhoging van de fijnstof concentratie tot een nog slechtere gezondheid. Bij jonge kinderen leidt fijnstof tot een mindere ontwikkeling van de longfunctie.

Fijnstofmeting

Het probleem bij fijnstof is dat het niet zichtbaar en ruikbaar is. De fijnstof concentratie kan op verschillende manieren gemeten worden. Een veel gekozen fijnstofmeting is het analyseren van een luchtmonster. De lucht wordt in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van fijnstof en weegt zodoende de concentratie. Een andere manier is het bepalen van het aantal deeltjes in de lucht door een fijnstofmeter.

In vergelijking met twintig jaar geleden is de concentratie stikstof in Nederland gedaald door schonere motoren in auto’s en door ontzwaveling van de uitstoot bij de industrie. Toch wonen nog veel mensen in gebieden waar de concentratienormen worden overschreden. In de woningen zelf kan door goed te ventileren, het periodiek schoonhouden en het plaatsen van planten in de woning de luchtkwaliteit verbeterd worden. Denk hierbij aan luchtzuiverende kamerplanten, zoals de lepelplant en de chrysant filteren de lucht.